Stadsvaart biedt een nieuwe toekomst voor de vaart in Brugge en Oostkamp: een betere doortocht voor de scheepvaart en een vlottere kruising voor alle weggebruikers. Eerst worden de grootste mobiliteitsknelpunten, de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis, vernieuwd.

Stadsvaart: voor een vlotte doorgang voor scheepvaart en wegverkeer. Een project in harmonie
met de stadsontwikkeling en het landschap

We kunnen er niet omheen: water is voor Brugge en omstreken een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die van de weggebruikers, blijkt anno 2015 geen gemakkelijke opgave.

Denk maar aan de brug van Steenbrugge en de Dampoortsluis, knelpunten voor zowel het water- als het wegverkeer. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep. We gaan na wat er beter kan voor de weg én de waterweg. Anders gezegd: dankzij Stadsvaart blijft het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot die het altijd al was.

8 mogelijke oplossingen

Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer moet de brug van Steenbrugge aangepakt worden. Een nieuwe brug of een tunnel is noodzakelijk. Lees meer

Richtlijnen project-MER en plan-MER beschikbaar

De algemene richtlijnen van de dienst MER van de Vlaamse overheid zijn ondertussen beschikbaar. Die richtlijnen moeten gevolgd worden om het definitieve milieueffectenrapport op te stellen. Ze duiden op vaak terugkerende vragen naar aanleiding van de opmerkingen die voortvloeiden uit de kennisgevingsnota’s. lees meer …

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat doet Waterwegen en Zeekanaal NV?

Waterwegen en Zeekanaal NV beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.