Stadsvaart biedt een nieuwe toekomst voor de vaart in Brugge en Oostkamp: een betere doortocht voor de scheepvaart en een vlottere kruising voor alle weggebruikers.Eerst worden de grootste mobiliteitsknelpunten vernieuwd: de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis.

Stadsvaart: voor een vlotte doorgang voor scheepvaart en wegverkeer. Een project in harmonie
met de stadsontwikkeling en het landschap

We kunnen er niet omheen: water is voor Brugge en omstreken een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die van de weggebruikers, blijkt vandaag geen gemakkelijke opgave.

Denk maar aan de brug van Steenbrugge en de Dampoortsluis, knelpunten voor zowel het water- als het wegverkeer. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep. We gaan na wat er beter kan voor het weg -én het scheepvaartverkeer. Anders gezegd: dankzij Stadsvaart blijft het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot die het altijd al was.

Resultaten uit onderzoek naar Steenbruggebrug

Acht alternatieven voor Steenbruggebrug werden onderzocht naar hun effecten op de mobiliteit, het milieu, de leefbaarheid en de ruimtelijke context.

Lees meer

Lees meer

Aanvullende, bijzondere richtlijnen project-MER Steenbruggebrug beschikbaar

Op basis van de richtlijnen van de dienst Milieueffectenrapportage (dienst MER) van de Vlaamse overheid werd de eerste fase van het project-MER voor de Steenbruggebrug uitgewerkt. Uit dit onderzoek kwamen twee voorkeursalternatieven naar voren. Inmiddels zijn er aanvullende bijzondere richtlijnen beschikbaar die het project-MER fase 1 bekrachtigen.

Lees meer

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat doet Waterwegen en Zeekanaal NV?

Waterwegen en Zeekanaal NV beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.