WIE

Het project Stadsvaart is een samenwerking tussen diverse partners en betrokken partijen. Zij stellen allen hun vakkundigheid en ervaring ten dienste van het project, om in openhartig overleg te kunnen komen tot een visie waar iedereen wel bij vaart.

“AWV is partner bij deze studie om ervoor te zorgen dat de belangrijke verkeersfunctie van de R30 gewaarborgd blijft na een heraanleg van de stadsvaart.”
“We zijn ambitieus en we willen er, samen met Waterwegen en Zeekanaal NV, voor zorgen dat de zogenaamde ‘bruggenmiserie’ in de toekomst verder afneemt.”
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is één van de projectpartners.
“Het project Stadsvaart is dé kans om een oud zeer voor Oostkamp aan te pakken: de verkeersdoorstroming langs de Gaston Roelandtsstraat – Baron Ruzettelaan. De brug van Steenbrugge is een flessenhals voor het dagelijkse drukke verkeer op de belangrijke as Brugge-Oostkamp. Vlot verkeer heen en terug, een veilig traject voor fietsers en minder hinder voor de directe omwonenden zijn voor ons prioritair.”
Stadsvaart is één van de projecten van de Vlaamse Overheid.
MBZ is een van de projectpartners van Stadsvaart.

“Stadsvaart beoogt een win-winsituatie: een betere binnenvaartverbinding tussen de zeehavens en het binnenland én een verbetering van de mobiliteit in de Brugse regio.”

Het project Stadsvaart en de opwaardering van de rest van het kanaal Gent-Oostende kaderen binnen het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde. Binnen dit project werken Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan een betere verbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken, twee van de belangrijkste industriële gebieden binnen de Europese Unie.

Verschillende Vlaamse waterwegen die aansluiten op deze verbinding worden opgewaardeerd. Zo ontstaat er een steeds sterker netwerk van waterwegen. Daarom kan ook de lopende studie binnen het project Stadsvaart rekenen op een Europese subsidie van 50%.

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.