WAT

Het project Stadsvaart wil de doorgang voor het scheepvaart- en wegverkeer tussen Brugge en Oostkamp verbeteren. De huidige vaarweg, sluis en bruggen zijn te krap bemeten en bovendien ook erg verouderd. Daarom wil de Vlaamse overheid een oplossing vinden voor de grootste knelpunten, zoals de Dampoortsluis en de brug van Steenbrugge. Die ingrepen, in combinatie met een paar andere maatregelen, maken Brugge en de omliggende regio beter toegankelijk.

Het project past in de huidige beleidsdoelstelling om de Vlaamse kusthavens Brugge en Oostende – via het kanaal Gent-Oostende – beter  te verbinden met het binnenland en met het Europese waterwegennet. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om gefaseerd te werk te gaan. Voor er effectief op het terrein kan gestart worden, is grondig studiewerk noodzakelijk. Verschillende partners werken samen om deze doelstellingen waar te maken.

Maar Stadsvaart wil ook werken van onderuit, en iedereen de kans geven om mee te denken.

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.