WANNEER

Voordat de eerste schop in de aarde gaat, moeten er nog enkele fases doorlopen worden. Ondertussen zorgt Stadsvaart al voor kleine verbeteringen op korte termijn. Wens je op de hoogte te blijven? Schrijf je dan onderaan de pagina in voor de digitale nieuwsbrief. Het studiewerk is complex en intensief. We loodsen je door de belangrijkste fases van het milieueffectenrapport:

  • Eind 2014: start studiewerk
  • Milieueffectenrapport
  • Opmaak voorontwerp
  • Opmaak definitief ontwerp
  • Aanvragen vergunningen
  • Aanbestedingsprocedure
  • Start van de werken

Milieueffectenrapport

Wanneer grote infrastructuurwerken worden gepland, moet tijdens de voorbereidende fase een milieueffectenrapport (MER) worden opgesteld. Dat is een uitgebreid verslag over de verwachte gevolgen van de geplande werken.

Wat?

  • Een plan-MER onderzoekt alle mogelijke locatie-alternatieven van een project op vlak van milieueffecten. Op basis van onder andere de MER-studie kan er tijdens de volgende fase een beslissing volgen over de beste locatie voor het project. Als die beslissing er eenmaal is, kan er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt om de bestemming van bepaalde zones te wijzigen. Voor de vernieuwing van de Dampoortsluis en de overige aanpassingen aan de doortocht wordt er een plan-MER opgemaakt.
  • Bij een project-MER gaat men uit van de gekozen locatie en bekijkt men daarbinnen alle ongelijkheden qua uitwerking en hun effect op de omgeving. Voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug en het flauwer maken van de bocht ten noorden van de brug, wordt er een project-MER opgemaakt.
  • Beide MER-studies werden op hetzelfde moment opgemaakt, en inhoudelijk op elkaar afgestemd.

Verloop?

Een plan-MER en een project-MER kennen een gelijkaardig verloop. Om het overzicht te bewaren wordt de fase waarin we ons momenteel bevinden in het groen aangeduid.

Het voorkeursalternatief voor de Steenbruggebrug wordt verder verfijnd tot een of meerdere gedetailleerde voorontwerpen voor de brug. Deze worden opnieuw onderworpen aan een milieuonderzoek (project-MER fase 2).

Voor de vernieuwing van de Dampoortsluis wordt voorlopig nog geen voorkeurslocatie vastgelegd. Daarvoor is er eerst verder onderzoek vereist naar de relatie tot erfgoed en de omgeving. Ook de aanpassingen aan de doortocht, voor een vlotte passage van moderne schepen, zullen in de toekomst duidelijker in kaart gebracht worden.

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.