WAAROM

Het doel van het project Stadsvaart is duidelijk: het water rond Brugge moet een bondgenoot worden van alle betrokken gemeenten en hun inwoners. Met de juiste aanpassingen vormen we de huidige problematiek om tot een situatie waar iedereen wel bij vaart.

Betere ontsluiting

Een vlotte verbinding met het hinterland, aangepast aan de moderne binnenvaart, zal de zeehavens van Brugge en Oostende nog aantrekkelijker maken en dus zorgen voor groei en werkgelegenheid. En dat komt de hele regio ten goede.

De opwaardering van het kanaal Gent-Oostende draagt ook bij tot een vlottere verbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken, twee van de belangrijkste industriële gebieden binnen de Europese Unie. Daarom steunt ook Europa het project Stadsvaart.

Minder zwaar vrachtverkeer op de weg

Eén groot binnenschip van 3000 ton kan de lading van bijna 150 vrachtwagens vervoeren. Dat zijn dus een heleboel vrachtwagens die niet rijden, niet vervuilen, en geen geluidshinder en verkeersdrukte veroorzaken.

Betere bereikbaarheid van de Brugse binnenstad en omgeving

Een snellere doortocht voor binnenschepen, betekent een kortere wachttijd voor het auto- en fietsverkeer dat de binnenstad in of uit wil. Minder file door geopende bruggen, dus.

We gaan ook voor een vlottere verbinding richting Oostkamp, Damme, Sijsele, Koolkerke, … en een betere ontsluiting van de oostkant van Brugge.

Veiliger en leefbaar verkeer

Er wordt ook onderzocht hoe de huidige verkeerssituatie beter kan. De kruispunten bij de bruggen moeten zo snel mogelijk overzichtelijker en veiliger worden, en meer comfort bieden aan voetgangers en fietsers. En Brugge Fietsstad maakt fietsers graag blij met een snelle, veilige verbinding naar de binnenstad.

Impuls voor de stedelijke ontwikkeling

De geplande werken zijn niet alleen een verbetering voor de binnenvaart. Ze vormen ook een unieke kans om de vaart anders in te passen in het landschap en stadsdelen aan beide kanten van het water met elkaar te verbinden. Zo brengen we een nieuwe dynamiek op gang in Brugge en omstreken. Langs de vernieuwde vaart kan een nieuwe stedelijke zone ontstaan die ruimte biedt aan kwaliteitsvolle projecten met zicht op het water.

Meer schoonheid voor Brugge

Stadsvaart legt de lat hoog: de nieuwe vaart moet niet gewoon passen in de omgeving, maar moet een echte meerwaarde vormen voor erfgoed en landschap. Met alle bruggen en groenzones wordt het water langs de stadsring (R30) een landschappelijke boulevard, een bijkomende troef voor Brugge die Scone.

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.