Persmededeling van Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts

Persmededeling van Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts

De verouderde Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt vervangen door 2 gloednieuwe bruggen: een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers. “We investeren in een win-win: auto’s én schepen zullen veel vlotter kunnen doorstromen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We gaan 10,5 miljoen euro investeren in een structurele oplossing voor de huidige problemen”.

Er wordt nu gekozen voor een oplossing die de doorstroming fors verbetert voor het verkeer op de weg én het verkeer op de waterweg. De bestaande Steenbruggebrug met gemengd verkeer zal plaats maken voor 2 nieuwe bruggen. In de zone vanaf de huidige brug tot 200 meter ten noorden komt een vaste, hoge brug voor het autoverkeer. Het autoverkeer zal dus niet meer moeten stoppen voor het scheepvaartverkeer.

In de zone vanaf 200 meter ten noorden tot 200 meter ten zuiden van de bestaande brug komt een vlakke, beweegbare fiets- en voetgangersbrug. De keuze voor dit scenario komt er na een grondige multicriteria-analyse, waarin alle mogelijke aspecten van de verschillende pistes zorgvuldig afgewogen werden.De sterk verouderde Steenbruggebrug is een van de grootste knelpunten voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. De beperkte doorvaarbreedte en het feit dat de brug gelegen is vlakbij een moeilijke bocht maken dat de Steenbruggebrug een flessenhals is voor de scheepvaart op het kanaal Gent-Oostende. De ophaalbrug ligt bovendien pal op de belangrijke verbindingsweg tussen Brugge en Oostkamp: het wegverkeer moet bij elke doorvaart lam gelegd worden. De kruispunten met aansluitende wegen zijn ook nog eens complex en onveilig.

“De nieuwe bruggen maken het verkeer vlotter en veiliger voor iedereen, op de weg én op het water”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zonder hinder voor het wegverkeer ontstaat er zo een betere binnenvaartverbinding tussen de havens van Oostende en Zeebrugge en het binnenland. Zo kunnen we nog meer transporteurs verleiden om te kiezen voor de waterweg. Elke vracht die over het water kan gaan, is een vrachtwagen minder op de weg”.

De waterwegbeheerder zal het voorkeursalternatief nu verder uitwerken. Er wordt ook een milieueffectenrapport opgemaakt en alle technische informatie wordt in kaart gebracht. Het definitieve ontwerp is medio 2019 klaar. Daarna worden de vergunningen aangevraagd en wordt een aannemer aangesteld. De Vlaamse Overheid zal de kosten – die geraamd worden 10,5 miljoen euro – zelf financieren.

De Bruggelingen worden verder betrokken bij de uitwerking. Er komt een informatiemarkt om het voorkeursalternatief uitgebreid voor te stellen. Geïnteresseerden zullen de kans krijgen om mee na te denken over het ontwerp van de nieuwe bruggen.

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.