Nieuwe Steenbruggebrug moet mobiliteitsknelpunt oplossen

De verouderde Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende wordt vervangen door een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke fietsers- en voetgangersbrug. Zowel voor het scheepvaartverkeer als het wegverkeer wordt dit een grote verbetering. Het is een belangrijke stap om de regio rond Brugge mobieler te maken.

Lees meer

Persmededeling van Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts

De verouderde Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt vervangen door 2 gloednieuwe bruggen: een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers. “We investeren in een win-win: auto’s én schepen zullen veel vlotter kunnen doorstromen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We gaan 10,5 miljoen euro investeren in een structurele oplossing voor de huidige problemen”.

Lees meer

Aanvullende, bijzondere richtlijnen project-MER Steenbruggebrug beschikbaar

Op basis van de richtlijnen van de dienst Milieueffectenrapportage (dienst MER) van de Vlaamse overheid werd de eerste fase van het project-MER voor de Steenbruggebrug uitgewerkt. Uit dit onderzoek kwamen twee voorkeursalternatieven naar voren. Inmiddels zijn er aanvullende bijzondere richtlijnen beschikbaar die het project-MER fase 1 bekrachtigen.

Lees meer

Resultaten uit onderzoek naar Steenbruggebrug

Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer moet de brug van Steenbrugge aangepakt worden. Een nieuwe brug of een tunnel is noodzakelijk. Hiervoor werden acht concrete alternatieven of oplossingen uitgewerkt, allen gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van de brug.

Lees meer

Richtlijnen project-MER en plan-MER beschikbaar

De algemene richtlijnen van de dienst MER van de Vlaamse overheid zijn ondertussen beschikbaar. Die richtlijnen moeten gevolgd worden om het definitieve milieueffectenrapport op te stellen. Ze duiden op vaak terugkerende vragen naar aanleiding van de opmerkingen die voortvloeiden uit de kennisgevingsnota’s.... Lees meer

8 mogelijke oplossingen Steenbruggebrug

Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer moet de brug van Steenbrugge aangepakt worden. Een nieuwe brug of een tunnel is noodzakelijk. Hiervoor zijn acht concrete alternatieven of oplossingen uitgewerkt, allen gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van de …

Lees meer

5 mogelijke locaties Dampoortsluis

Momenteel veroorzaakt de verouderde Dampoortsluis hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer. Een nieuwe sluis, die geschikt is voor moderne binnenvaartschepen én die de verkeershinder beperkt, is noodzakelijk. Voor de plaatsing van de nieuwe sluis komen vijf locaties in aanmerking.

Lees meer

Wat na de kennisgevingsnota?

De periode dat je kon reageren op de kennisgevingsnota’s is ondertussen voorbij. De dienst MER van de Vlaamse overheid bekeek alle opmerkingen van burgers en administraties. Die opmerkingen zijn verwerkt tot algemene richtlijnen, die moeten gevolgd worden om het definitieve milieueffectenrapport op te stellen.

Lees meer

Kennisgevingsnota’s inkijken en reageren

Op de inhoud van de kennisgevingsnota’s kon iedereen gedurende 30 dagen reageren. In een volgende stap zal de dienst MER van de Vlaamse overheid alle opmerkingen van burgers en administraties verwerken tot richtlijnen die moeten gevolgd worden om het definitieve MER op te stellen.

Lees meer

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.