• Wat betekent de keuze voor een hoge, vaste brug aan Steenbrugge?

   De Vlaamse Regering keurde het voorkeursalternatief goed. Er komt een hoge, vaste brug voor alle wegverkeerd en een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers. Ook de bocht ten noorden van Steenbrugge wordt flauwer gemaakt. Deze elementen worden nu verder uitgewerkt. Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen, moeten er eerst […]

   Lees meer

   De Vlaamse Regering keurde het voorkeursalternatief goed. Er komt een hoge, vaste brug voor alle wegverkeerd en een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers. Ook de bocht ten noorden van Steenbrugge wordt flauwer gemaakt. Deze elementen worden nu verder uitgewerkt.

   Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen, moeten er eerst nog een aantal keuzes gemaakt worden. Voor de inplanting en het type van de brug zijn er nog verschillende mogelijkheden. Voor de locatie van beide bruggen is er momenteel nog een ruime zoekzone. De hoge, vaste brug komt in elk geval ten noorden van de huidige brug te liggen.

   Tijdens de tweede fase van het milieueffectenrapport worden de milieueffecten van de verschillende opties onderzocht. Ondertussen gaan de ontwerpers aan de slag en wordt alle technische informatie gedetailleerd in kaart gebracht. Het definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn.

   Aansluitend start de procedure voor het aanstellen van een aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Pas als dat gebeurd is, kunnen de werken starten op het terrein.

  • Welke mogelijke locaties voor de nieuwe Dampoortsluis komen in aanmerking?

   Momenteel veroorzaakt de verouderde Dampoortsluis hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer. Een nieuwe sluis, die geschikt is voor moderne binnenvaartschepen én die de verkeershinder beperkt, is noodzakelijk. Voor de plaatsing van de nieuwe sluis komen vijf locaties in aanmerking. Het plan-MER buigt zich over de vraag wat de beste locatie is voor de nieuwe sluis.

   Lees meer

   Momenteel veroorzaakt de verouderde Dampoortsluis hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer. Een nieuwe sluis, die geschikt is voor moderne binnenvaartschepen én die de verkeershinder beperkt, is noodzakelijk. Voor de plaatsing van de nieuwe sluis komen vijf locaties in aanmerking.

   Het plan-MER buigt zich over de vraag wat de beste locatie is voor de nieuwe sluis.

  • Zal ik als burger nog gehoord worden?

   Stadsvaart gaat resoluut voor open en eerlijke communicatie. Die verloopt in de eerste plaats via deze website: hier vindt al wie belangstelling heeft de meest concrete en up-to-date informatie over de verschillende deelprojecten, nu én in de toekomst. Daarnaast organiseren we geregeld informatiemomenten – eventueel met bijhorende workshops – waarop wij het project samen met […]

   Lees meer

   Stadsvaart gaat resoluut voor open en eerlijke communicatie. Die verloopt in de eerste plaats via deze website: hier vindt al wie belangstelling heeft de meest concrete en up-to-date informatie over de verschillende deelprojecten, nu én in de toekomst.
   Daarnaast organiseren we geregeld informatiemomenten – eventueel met bijhorende workshops – waarop wij het project samen met jou verder uitwerken. Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief en blijf hierover op de hoogte!

  • Hoeveel hinder zal er tijdens de werken zijn?

   Grote infrastructuurwerken zoals de vernieuwing van de Steenbruggebrug of de Dampoortsluis brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Uiteraard doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken, dit zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer. Er worden minderhinder-plannen opgesteld en we zorgen voor duidelijke communicatie.

   Lees meer

   Grote infrastructuurwerken zoals de vernieuwing van de Steenbruggebrug of de Dampoortsluis brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Uiteraard doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken, dit zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer. Er worden minderhinder-plannen opgesteld en we zorgen voor duidelijke communicatie.

  • Hoelang zullen de werken duren?

   De uitvoeringstermijn van de werken is afhankelijk van het gekozen scenario en wordt pas tijdens een latere fase vastgelegd. Het is bijzonder moeilijk om nu al een inschatting mee te geven omdat er momenteel nog geen (voor)ontwerp is.

   Lees meer

   De uitvoeringstermijn van de werken is afhankelijk van het gekozen scenario en wordt pas tijdens een latere fase vastgelegd. Het is bijzonder moeilijk om nu al een inschatting mee te geven omdat er momenteel nog geen (voor)ontwerp is.

  • Wanneer starten de eerste werken op terrein?

   Vooraleer de werken op terrein van start kunnen, moeten we nog heel wat projectstappen doorlopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de voorontwerpen van de nieuwe Steenbruggebruggen. Er zijn nog verschillende mogelijkheden voor het type en de locatie. Een definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn. Daarna kan de aanbestedingsprocedure starten en kunnen de […]

   Lees meer

   Vooraleer de werken op terrein van start kunnen, moeten we nog heel wat projectstappen doorlopen.

   Momenteel wordt er gewerkt aan de voorontwerpen van de nieuwe Steenbruggebruggen. Er zijn nog verschillende mogelijkheden voor het type en de locatie. Een definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn. Daarna kan de aanbestedingsprocedure starten en kunnen de nodige vergunningen aangevraagd worden. We streven ernaar om nog met de werken te starten in 2019, op voorwaarde dat alles vlot verloopt.

   Voor de Dampoortsluis en doortocht is eerst verder onderzoek nodig.

   Ondertussen bestudeert Stadsvaart ook de interactie tussen het weg- en waterwegverkeer. Zo zorgen we op korte termijn al voor kleine verbeteringen.

  • Wordt er voldoende rekening gehouden met de erfgoedwaarden van de historische binnenstad van Brugge?

   De vaart ligt vlakbij de historische binnenstad van Brugge en maakt deel uit van het mooie stadsgezicht van de Brugse vesten. Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven wordt rekening gehouden met het historische erfgoed en het landschap. Daarnaast garandeert de erkenning van de Brugse binnenstad als UNESCO-werelderfgoed dat alle plannen zorgvuldig afgetoetst worden met […]

   Lees meer

   De vaart ligt vlakbij de historische binnenstad van Brugge en maakt deel uit van het mooie stadsgezicht van de Brugse vesten. Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven wordt rekening gehouden met het historische erfgoed en het landschap. Daarnaast garandeert de erkenning van de Brugse binnenstad als UNESCO-werelderfgoed dat alle plannen zorgvuldig afgetoetst worden met de verschillende erfgoedinstanties.

  • Waarom kreeg het project de naam ‘Stadsvaart’?

   De naam ‘Stadsvaart’ is specifiek bedacht voor dit project. Het is een metafoor die ‘de goede balans tussen de vaarweg en de stedelijke ontwikkeling daarrond’ symboliseert. Stadsvaart wil niet alleen inzetten op een betere ontsluiting van de zeehavens en vlotter verkeer in de Brugse regio, maar wil de waterweg ook een echte meerwaarde meegeven. Zo […]

   Lees meer

   De naam ‘Stadsvaart’ is specifiek bedacht voor dit project. Het is een metafoor die ‘de goede balans tussen de vaarweg en de stedelijke ontwikkeling daarrond’ symboliseert. Stadsvaart wil niet alleen inzetten op een betere ontsluiting van de zeehavens en vlotter verkeer in de Brugse regio, maar wil de waterweg ook een echte meerwaarde meegeven. Zo zorgen we ervoor dat het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot blijft die het altijd al was.

  • Eind jaren ’80 lag het plan voor een nieuwe Steenbruggebrug ook op tafel. Waarom wordt er opnieuw gestudeerd?

   Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er in de buurt van Steenbrugge nood is aan een vlottere verkeersdoorstroming. De intenties om hier iets aan te doen, zijn er al even. Voor de plannen die in de jaren ’80 werden opgemaakt, is nooit een bouwvergunning verkregen. Daarnaast is er sinds die tijd veel veranderd […]

   Lees meer

   Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er in de buurt van Steenbrugge nood is aan een vlottere verkeersdoorstroming. De intenties om hier iets aan te doen, zijn er al even.

   Voor de plannen die in de jaren ’80 werden opgemaakt, is nooit een bouwvergunning verkregen. Daarnaast is er sinds die tijd veel veranderd op vlak van ruimte, stedenbouwkunde, architectuur en mobiliteit. Dat betekent dat het eerdere studiewerk niet zomaar verdergezet of overgenomen kan worden.

   De studies en procedures die momenteel lopen, zijn essentieel om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Alleen zo kunnen de werken ook effectief starten.

   Tijdens het onderzoek, wordt er rekening gehouden met de huidige context en noden. Zo willen we komen tot een project dat door alle partners én de omwonenden gedragen wordt.

  • Geen vragen gevonden in deze categorie.
  • Welke mogelijke locaties voor de nieuwe Dampoortsluis komen in aanmerking?

   Momenteel veroorzaakt de verouderde Dampoortsluis hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer. Een nieuwe sluis, die geschikt is voor moderne binnenvaartschepen én die de verkeershinder beperkt, is noodzakelijk. Voor de plaatsing van de nieuwe sluis komen vijf locaties in aanmerking. Het plan-MER buigt zich over de vraag wat de beste locatie is voor de nieuwe sluis.

   Lees meer

   Momenteel veroorzaakt de verouderde Dampoortsluis hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer. Een nieuwe sluis, die geschikt is voor moderne binnenvaartschepen én die de verkeershinder beperkt, is noodzakelijk. Voor de plaatsing van de nieuwe sluis komen vijf locaties in aanmerking.

   Het plan-MER buigt zich over de vraag wat de beste locatie is voor de nieuwe sluis.

  • Wat betekent de keuze voor een hoge, vaste brug aan Steenbrugge?

   De Vlaamse Regering keurde het voorkeursalternatief goed. Er komt een hoge, vaste brug voor alle wegverkeerd en een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers. Ook de bocht ten noorden van Steenbrugge wordt flauwer gemaakt. Deze elementen worden nu verder uitgewerkt. Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen, moeten er eerst […]

   Lees meer

   De Vlaamse Regering keurde het voorkeursalternatief goed. Er komt een hoge, vaste brug voor alle wegverkeerd en een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers. Ook de bocht ten noorden van Steenbrugge wordt flauwer gemaakt. Deze elementen worden nu verder uitgewerkt.

   Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen, moeten er eerst nog een aantal keuzes gemaakt worden. Voor de inplanting en het type van de brug zijn er nog verschillende mogelijkheden. Voor de locatie van beide bruggen is er momenteel nog een ruime zoekzone. De hoge, vaste brug komt in elk geval ten noorden van de huidige brug te liggen.

   Tijdens de tweede fase van het milieueffectenrapport worden de milieueffecten van de verschillende opties onderzocht. Ondertussen gaan de ontwerpers aan de slag en wordt alle technische informatie gedetailleerd in kaart gebracht. Het definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn.

   Aansluitend start de procedure voor het aanstellen van een aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Pas als dat gebeurd is, kunnen de werken starten op het terrein.

  • Eind jaren ’80 lag het plan voor een nieuwe Steenbruggebrug ook op tafel. Waarom wordt er opnieuw gestudeerd?

   Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er in de buurt van Steenbrugge nood is aan een vlottere verkeersdoorstroming. De intenties om hier iets aan te doen, zijn er al even. Voor de plannen die in de jaren ’80 werden opgemaakt, is nooit een bouwvergunning verkregen. Daarnaast is er sinds die tijd veel veranderd […]

   Lees meer

   Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er in de buurt van Steenbrugge nood is aan een vlottere verkeersdoorstroming. De intenties om hier iets aan te doen, zijn er al even.

   Voor de plannen die in de jaren ’80 werden opgemaakt, is nooit een bouwvergunning verkregen. Daarnaast is er sinds die tijd veel veranderd op vlak van ruimte, stedenbouwkunde, architectuur en mobiliteit. Dat betekent dat het eerdere studiewerk niet zomaar verdergezet of overgenomen kan worden.

   De studies en procedures die momenteel lopen, zijn essentieel om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Alleen zo kunnen de werken ook effectief starten.

   Tijdens het onderzoek, wordt er rekening gehouden met de huidige context en noden. Zo willen we komen tot een project dat door alle partners én de omwonenden gedragen wordt.

  • Zal ik als burger nog gehoord worden?

   Stadsvaart gaat resoluut voor open en eerlijke communicatie. Die verloopt in de eerste plaats via deze website: hier vindt al wie belangstelling heeft de meest concrete en up-to-date informatie over de verschillende deelprojecten, nu én in de toekomst. Daarnaast organiseren we geregeld informatiemomenten – eventueel met bijhorende workshops – waarop wij het project samen met […]

   Lees meer

   Stadsvaart gaat resoluut voor open en eerlijke communicatie. Die verloopt in de eerste plaats via deze website: hier vindt al wie belangstelling heeft de meest concrete en up-to-date informatie over de verschillende deelprojecten, nu én in de toekomst.
   Daarnaast organiseren we geregeld informatiemomenten – eventueel met bijhorende workshops – waarop wij het project samen met jou verder uitwerken. Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief en blijf hierover op de hoogte!

  • Hoeveel hinder zal er tijdens de werken zijn?

   Grote infrastructuurwerken zoals de vernieuwing van de Steenbruggebrug of de Dampoortsluis brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Uiteraard doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken, dit zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer. Er worden minderhinder-plannen opgesteld en we zorgen voor duidelijke communicatie.

   Lees meer

   Grote infrastructuurwerken zoals de vernieuwing van de Steenbruggebrug of de Dampoortsluis brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Uiteraard doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken, dit zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer. Er worden minderhinder-plannen opgesteld en we zorgen voor duidelijke communicatie.

  • Hoelang zullen de werken duren?

   De uitvoeringstermijn van de werken is afhankelijk van het gekozen scenario en wordt pas tijdens een latere fase vastgelegd. Het is bijzonder moeilijk om nu al een inschatting mee te geven omdat er momenteel nog geen (voor)ontwerp is.

   Lees meer

   De uitvoeringstermijn van de werken is afhankelijk van het gekozen scenario en wordt pas tijdens een latere fase vastgelegd. Het is bijzonder moeilijk om nu al een inschatting mee te geven omdat er momenteel nog geen (voor)ontwerp is.

  • Wanneer starten de eerste werken op terrein?

   Vooraleer de werken op terrein van start kunnen, moeten we nog heel wat projectstappen doorlopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de voorontwerpen van de nieuwe Steenbruggebruggen. Er zijn nog verschillende mogelijkheden voor het type en de locatie. Een definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn. Daarna kan de aanbestedingsprocedure starten en kunnen de […]

   Lees meer

   Vooraleer de werken op terrein van start kunnen, moeten we nog heel wat projectstappen doorlopen.

   Momenteel wordt er gewerkt aan de voorontwerpen van de nieuwe Steenbruggebruggen. Er zijn nog verschillende mogelijkheden voor het type en de locatie. Een definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn. Daarna kan de aanbestedingsprocedure starten en kunnen de nodige vergunningen aangevraagd worden. We streven ernaar om nog met de werken te starten in 2019, op voorwaarde dat alles vlot verloopt.

   Voor de Dampoortsluis en doortocht is eerst verder onderzoek nodig.

   Ondertussen bestudeert Stadsvaart ook de interactie tussen het weg- en waterwegverkeer. Zo zorgen we op korte termijn al voor kleine verbeteringen.

  • Wordt er voldoende rekening gehouden met de erfgoedwaarden van de historische binnenstad van Brugge?

   De vaart ligt vlakbij de historische binnenstad van Brugge en maakt deel uit van het mooie stadsgezicht van de Brugse vesten. Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven wordt rekening gehouden met het historische erfgoed en het landschap. Daarnaast garandeert de erkenning van de Brugse binnenstad als UNESCO-werelderfgoed dat alle plannen zorgvuldig afgetoetst worden met […]

   Lees meer

   De vaart ligt vlakbij de historische binnenstad van Brugge en maakt deel uit van het mooie stadsgezicht van de Brugse vesten. Bij de uitwerking van de verschillende alternatieven wordt rekening gehouden met het historische erfgoed en het landschap. Daarnaast garandeert de erkenning van de Brugse binnenstad als UNESCO-werelderfgoed dat alle plannen zorgvuldig afgetoetst worden met de verschillende erfgoedinstanties.

  • Waarom kreeg het project de naam ‘Stadsvaart’?

   De naam ‘Stadsvaart’ is specifiek bedacht voor dit project. Het is een metafoor die ‘de goede balans tussen de vaarweg en de stedelijke ontwikkeling daarrond’ symboliseert. Stadsvaart wil niet alleen inzetten op een betere ontsluiting van de zeehavens en vlotter verkeer in de Brugse regio, maar wil de waterweg ook een echte meerwaarde meegeven. Zo […]

   Lees meer

   De naam ‘Stadsvaart’ is specifiek bedacht voor dit project. Het is een metafoor die ‘de goede balans tussen de vaarweg en de stedelijke ontwikkeling daarrond’ symboliseert. Stadsvaart wil niet alleen inzetten op een betere ontsluiting van de zeehavens en vlotter verkeer in de Brugse regio, maar wil de waterweg ook een echte meerwaarde meegeven. Zo zorgen we ervoor dat het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot blijft die het altijd al was.

  • Eind jaren ’80 lag het plan voor een nieuwe Steenbruggebrug ook op tafel. Waarom wordt er opnieuw gestudeerd?

   Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er in de buurt van Steenbrugge nood is aan een vlottere verkeersdoorstroming. De intenties om hier iets aan te doen, zijn er al even. Voor de plannen die in de jaren ’80 werden opgemaakt, is nooit een bouwvergunning verkregen. Daarnaast is er sinds die tijd veel veranderd […]

   Lees meer

   Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er in de buurt van Steenbrugge nood is aan een vlottere verkeersdoorstroming. De intenties om hier iets aan te doen, zijn er al even.

   Voor de plannen die in de jaren ’80 werden opgemaakt, is nooit een bouwvergunning verkregen. Daarnaast is er sinds die tijd veel veranderd op vlak van ruimte, stedenbouwkunde, architectuur en mobiliteit. Dat betekent dat het eerdere studiewerk niet zomaar verdergezet of overgenomen kan worden.

   De studies en procedures die momenteel lopen, zijn essentieel om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Alleen zo kunnen de werken ook effectief starten.

   Tijdens het onderzoek, wordt er rekening gehouden met de huidige context en noden. Zo willen we komen tot een project dat door alle partners én de omwonenden gedragen wordt.

Stel je vraag

Heb je een vraag over het project Stadsvaart? We helpen je graag!

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.