Andere aanpassingen

Om de doortocht voor de scheepvaart en het wegverkeer te verbeteren, voeren we ook andere aanpassingen uit. Sommige ingrepen kunnen makkelijk verwezenlijkt worden op korte termijn. Andere oplossingen worden gerealiseerd op middellange termijn, na grondig onderzoek.

Verbeteringen op korte termijn

Stadsvaart bestudeert de interactie van het verkeer op het water en op de weg. Aan de hand van eenvoudige ingrepen verbeteren we op korte termijn een aantal zaken. Zo komt er een aangepaste regeling van de digitale verkeersinformatieborden. Ook wordt bekeken hoe de lichtenregeling aan de kruispunten beter kan afgestemd worden met de brugbedieningen. De spertijdenregeling aan de brug van Moerbrugge werd al veranderd.

Verbeteringen op middellange termijn

De balans vinden tussen erfgoed en een betere mobiliteit, is geen evidente oefening. Om een antwoord te vinden op het mobiliteitsvraagstuk in de regio rond Brugge, is er ruimte nodig om goede oplossingen te kunnen realiseren. Er moeten dus doordachte afwegingen gemaakt worden tussen weg- en scheepvaartverkeer, erfgoed en stedelijke ontwikkeling.

Op middellange termijn willen we waar nodig een oplossing zoeken voor de verdieping en verbreding van de waterweg. Zo krijgen grote binnenschepen een vlotte doortocht en verbeteren we meteen ook de mobiliteit rond Brugge:

  • verbreding: tussen de vesten en de R30 zoeken we naar oplossingen voor de bruggen, het talud aan de watertoren en de bochten aan de pakhuizen en de Maalse Poort
  • verdieping: aanpassingen aan de oeversen baggerwerken en aanleggen van passeerstroken waar schepen elkaar vlot kunnen kruisen

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.