Resultaten uit onderzoek naar Steenbruggebrug

Resultaten uit onderzoek naar Steenbruggebrug

Acht alternatieven voor Steenbruggebrug werden onderzocht naar hun effecten op de mobiliteit, het milieu, de leefbaarheid en de ruimtelijke context.

Vergelijkend onderzoek in het project-MER

Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer moet de brug van Steenbrugge aangepakt worden. Een nieuwe brug of een tunnel is noodzakelijk. Hiervoor werden acht concrete alternatieven of oplossingen uitgewerkt, allen gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van de brug.

Alternatief 1

Een vlakke beweegbare brug op de huidige locatie.

Alternatief 2

Een halfhoge beweegbare brug, met een flauwe helling (4%), op de huidige locatie

Alternatief 3

Een hoge vaste brug, met een steile helling (6%) in combinatie met een vlakke beweegbare fietsbrug, op de huidige locatie

Alternatief 4

Een tunnel, met een steile helling (6%) in combinatie met een vlakke beweegbare fietsbrug, op de huidige locatie

Alternatief 5

Een halfhoge beweegbare brug, met een flauwe helling (4%), ten noorden van de huidige locatie

Alternatief 6

Een hoge vaste brug, met een flauwe helling (4%) , ten noorden van de huidige locatie

Alternatief 7

Een hoge vaste brug, met een steile helling (6%) in combinatie met een vlakke beweegbare fietsbrug, ten noorden van de huidige locatie

Alternatief 8

Combinatie van twee vlakke (alternerende) beweegbare bruggen, één ten zuiden en één ten noorden van de huidige locatie

Na de kennisgeving werden alle opmerkingen en suggesties van burgers en andere instanties door de dienst MER verwerkt tot richtlijnen, die bij het uitwerken van de definitieve eerste fase van het project-MER strikt werden gevolgd. Die fase bestudeerde de milieueffecten van de verschillende mogelijkheden voor de vernieuwing van de brug en het rechttrekken van de bocht in het kanaal nabij de brug.

Om een objectieve beoordeling te kunnen maken van de verschillende alternatieven werden economische en ecologische criteria op vlak van leefbaarheid en mobiliteit op een wetenschappelijke manier tegenover elkaar afgewogen, in een zogenaamde multicriteria-analyse (MCA). De dienst MER heeft over de eerste fase van het MER haar goedkeuring gegeven. Dat betekent dat zij de studie beschouwt als een kwaliteitsvol document dat voldoende informatie bevat over de milieueffecten van de verschillende alternatieven.

Op 6 maart 2017 werd de eerste fase van het project-MER bekrachtigd door de dienst MER en werden aanvullende bijzondere richtlijnen uitgevaardigd voor de verdere uitwerking van het project-MER in een tweede fase. Op basis van dit bijkomend onderzoek kan de Vlaamse regering een beslissing nemen.

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.